Флаери

ФЛАЕРИ

Защо флаери? Защото те са един от най-ефективните маркетингови инструменти.

Вероятността получилите Вашия флаер туристи да станат и Ваши клиенти многократно се повишава. Едно българско домакинство обикновено получава 35 флаера годишно, което е 20 пъти по-малко от средната стойност за Европа. В Западна Европа едно домакинство получава около 700 флаера или листовки годишно. Този маркетингов инструмент е много ефикасен и изисква минимални разходи. Флаерите и листовките са предпочитан маркетингов инструмент от заведенията, магазините и търговците на дребно.

В Централна и Западна Европа, разходите за печат и разпространение на листовки покриват 40% и 65% от маркетинговия бюджет на търговските фирми.

На европейско ниво, можем да говорим за една традиция на получаване и четене на флаерите. Според пан-европейско проучване от ELMA, приблизително 69% от западните европейци и 79% от европейците в централната част четат листовките по единично. Около 65% от потребителите считат флаерите за полезен инструмент. Средно, флаерите се съхраняват в едно домакинство между 3-7 дни.

Флаери