Дипляни

ДИПЛЯНИ

Дипляните са по – големият, пораснал брат на флаера. Разликата е, че тук имате по – големи възможности да приложите повече подробности, повече фотоси или пък това което смятате за нужно да покажете на другите и да изберете на колко части и как да бъдат прегънати, т.е. да ги оформите по Ваш вкус.

Дипляните са едно много добро и бързо средство за директното онагледяване на всяка една област от Вашия бизнес. С тях можете да покажете на всички Ваши настоящи или бъдещи партньори и потребители, Вашите предложения от всяка една област, било производство, услуга, търговска стока, промоция или нещо друго.

Дипляните се разпространяват не само от ръка на ръка, но и чрез пощата, а и с още много други способи и за това заемат важно място в рекламата, защото отиват директно при крайния потребител, който Вие искате да осведомите за нещо.

Дипляните са такъв продукт от групата РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, за които правите скромна инвестиция, която Ви се изплаща и постигате бързо желания краен ефект, а именно, бързо и успешно да впечатлите и известите хората за това което им предлагате.

ДИПЛЯНИ